คำสงวนสิทธิ์

Dcards by Digital Kiosks, อนุญาตให้คุณเข้าถึง www.dcards.in.th (the "Website") และขอเชิญคุณให้ซื้อสินค้าผ่านข้อเสนอบนเว็บไซต์.

Dcards by Digital Kiosks จึงขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด.

 

ข้อจำกัดความรับผิด

Dcards by Digital Kiosks พยายามเพื่อปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามเนื้อหาอาจจะไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง

เนื้อหาที่ถูกนำเสนอบนเว็บไซต์ไม่มีการรับประกันใด ๆ หรือเรียกร้องความถูกต้อง เนื้อหาเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โดยเฉพาะราคา และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ อาจไม่ถูกต้องอันเนื่องมาจากการเขียนโปรแกรม หรือมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ คุณสามารถเข้าใจถึงข้อผิดพลาดดังกล่าว ไม่เรียกร้องจากความผิดพลาดเหล่านี้กับ Dcards by Digital Kiosks

ภายใต้ขอบเขตที่เราได้ระบุไว้ หากมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์ บริการของบุคคลเหล่านั้น Dcards by Digital Kiosks ไม่มีการรับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์เหล่านั้น.

 

ลิขสิทธิ์

ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดเกี่ยวกับเนื้อหาเหล่านี้เป็นเจ้าของโดย Dcards by Digital Kiosks.

ลิขสิทธิ์, เนื้อหาเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้คัดลอกแจกจ่าย และการนำไปใช้งานอื่น ๆ หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดย Dcards by Digital Kiosks ยกเว้นแต่ข้อกำหนดไว้ในข้อบังคับของกฎหมาย (เช่น สิทธิ์ในการอ้างอิง) หรือเว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง

 

อื่น ๆ

คำสงวนสิทธิ์นี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา. ข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ถูกสร้างขึ้นโดย  ICTRecht Disclaimer (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/)


-------------------------------------------
Digital Kiosks Co., Ltd.
42/95-96 Sukhumvit Road, Moo. 9, Nong prue, Banglamung, Chonburi 20150 THAILAND
42/95-96 ถ.สุขุมวิท ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ประเทศไทย